TRANSPORT a LOGISTIKA 2019 Międzynarodowe Targi   Transportu i Logistyki

100X100__transport-a-logistika_logopng
Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TRANSPORT a LOGISTI-KA 
to jedna z ważniejszych w Europie Środkowej imprez branży transportowej i logistycznej. Odbywa się w latach nieparzystych wraz z Międzynarodowymi Targami Maszynowymi MSV, co stwarza unikalny potencjał do nawiązywania nowych kontaktów i przedsięwzięć biznesowych. W targach bierze udział ponad stu wystawców, z których 1/4 przyjeżdża z zagranicy. Prawie 4.000 profesjonalnych zwiedzających deklaruje zaintereso-wanie ekspozycjami tej branży. 

Nazwa:

Międzynarodowe Targi Transportu
i Logistyki 
(www.bvv.cz/en/transport-logistics/)

Termin:

07–11.10.2019

Miejsce:

Centrum Wystawiennicze w Brnie, ul. Výstaviště 1

Organizator:

Veletrhy Brno a.s. (Targi Brno S.A.)

Nomenklatura imprezy:

Statki; samoloty i urządzenia lotnicze; pojazdy szynowe; dźwigi; mechanizmy podnoszące; wózki transportowe i podnośnikowe, windy; wyposażenie do transportu; przenośniki linowe; obsługa urządzeń; rusztowania; tech-nologia pracy, bezpieczeństwa i ewa-kuacji na wysokości; maszyny i urzą-dzenia manipulacyjne; roboty monta-żowe i manipulacyjne do produkcji przemysłowej; technologia przecho-wywania i sprzęt eksploatacyjny; bramy przemysłowe, zasuwy, bariery, drzwi automatyczne i kołowrotowe; CAD, CAM, CIM w zakresie transportu, magazynowania i montażu; usługi inżynieryjne i projektowe w zakresie technologii transportu, magazynowa-nia i montażu; serwis i naprawy w transporcie, technice magazynowej montażowej; odnowiony sprzęt trans-portowy, magazynowy i montażowy; technologie dla transportu, magazy-nowania i technologii montażu, wdrożenie celów inwestycyjnych dla urządzeń transportowych, magazyno-wych i montażowych; materiały opakowaniowe i opakowania, maszyny pakujące dla przemysłu; usługi przewoźników i spedytorów, terminale towarowe; usługi w trans-porcie; telematyka, komunikacja, systemy informacyjne i kontrolne w logistyce; literatura, doradztwo, szkolenia, usługi w zakresie trans-portu i logistyki, badania i rozwój w logistyce i transporcie; organizacje, związki i stowarzyszenia logistyki i transportu, pobierz szczegółową nomenklaturę (ang.) pdf (67,59 KB)

Ranga imprezy:

Nr 1 w Republice Czeskiej i Słowackiej

Koszty udziału:  

Przejdź do strony „Jak się zgłosić?”
Dotacja na udział w targach w ramach Programu GO TO BRAND, prezentacja pdf (661 KB) w tym miejscu.  

Zgłoszenie udziału:

Formularz on-line (on-line application) lub kontakt agencja@targi.brno.pl, nr tel. 34 366 98 88

Statystyki z roku:

2017 (październik)

Liczba zwiedzających:

3.600 zarejestrowanych profesjonalnych gości targowych deklarujących zainteresowanie nomenklaturą Targów TRANSPORT a LOGISTIKA

Liczba wystawców:

116 wystawców z 9 krajów (Republika Czeska, Finlandia, Niemcy, Włochy, Litwa, Polska, Federacja Rosyjska, Słowacja, Tajwan) , 27.6% stanowili wystawcy zagraniczni

Powierzchnia ekspozycyjna:


Pobierz:

Zaproszenie dla wystawców MSV (ang.) 2019 pdf (1,53 MB)
Raport końcowy MSV 2017 (ang.) pdf (3,78 MB)

Przejdź do informacji
o imprezach odbywających się równolegle:

MSV2019 color smallpng   
Międzynarodowe Targi Maszynowe
07-11-10.2019


Envitech color smallpng 
ENVITECH 07-11.10.2019

iKatalog wystawców 2017

Grupa tematyczna: Przemysł maszynowy, elektrotechnika, obrabiarki, przemysł samochodowy

Nasze usługi:
- rezerwacja powierzchni ekspozycyjnej
- zabudowa targowa, przyłącza mediów, wpis do katalogu
- wsparcie wystawcy podczas imprezy