MSV 2019 Międzynarodowe Targi Maszynowe 

MSV2019 color smallpng
Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV
to wiodące targi przemysłowe w Europie Środkowej. Co roku bierze w nich udział ponad 1600 wystawców i 80 tysięcy zwiedzających z całego świata. Z zagranicy pochodzi ponad pięćdziesiąt procent wystawców i blisko dziesięć procent zwiedzających. Na targach reprezentowane są wszystkie kluczowe obszary przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego.

Siedemdziesiąt procent gości targowych to osoby decyzyjne mające wpływ na inwestycje, jedna trzecia z nich należy do najwyższej kadry zarządzającej.

Głównym tematem MSV jest Przemysł 4.0 i fabryka cyfrowa, czyli digitali-zacja produkcji - jeden z głównych kierunków procesu innowacji. Najważniej-szym punktem ENVITECH jest ekonomia zrównoważonego rozwoju - zarządzanie zasobami materiałowymi. Jest to trend, który jest jednym z prio-rytetowych obszarów zrównoważonego rozwoju, a dostosowanie przemysłu i handlu pójdzie w tym kierunku. W 2019 r. organizatorzy skoncentrują się również na możliwościach inwestycyjnych, tj. projektach start-up, nowych pomysłach, innowacjach jako możliwościach inwestowania.

Międzynarodowe Targi Maszynowe to jedna z najbardziej znanych imprez targowych w Republice Czeskiej. Stąd ogromne zainteresowanie mediów. W 2018 roku w Centrum Prasowym MSV akredytowało się 280 dziennikarzy. Program towarzyszący targom - specjalistyczne konferencje, seminaria i warsztaty - zapewnia zarówno zwiedzającym jaki wystawcom dostęp do bieżących zagadnień technicznych, biznesowych i ekonomicznych.

MSV to z pewnością stabilna marka z ponad 60-letnią tradycją.

Nazwa:

61. Międzynarodowe Targi Maszynowe (www.bvv.cz/msv/)

Termin:

07–11.10.2019

Miejsce:

Centrum Wystawiennicze w Brnie, ul. Výstaviště 1

Organizator:

Veletrhy Brno a.s. (Targi Brno S.A.)

Nomenklatura imprezy:

Technika górnicza, hutnicza, cerami-czna i szklarska; Materiały i kompo-nenty dla przemysłu maszynowego; Napędy, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne, technologie chłodze-nia i klimatyzacji; Energetyka i elektro-technika wysokonatężeniowa; Elektro-nika, automatyzacja i technika pomia-rowa;  Badania, rozwój, transfer technologii, usługi finansowe i inne usługi; Przemysł odlewniczy; Spawal-nictwo; Obróbka powierzchniowa; Tworzywa sztuczne, guma, kompozyty; Chemia dla przemysłu maszynowego, pobierz szczegółową nomenklaturę (ang.) pdf (607,07 KB)

Ranga imprezy:

Nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej

Koszty udziału:  

Przejdź do strony "Jak się zgłosić?"
Dotacja na udział w targach w ramach Programu GO TO BRAND, prezentacja pdf (661 KB) w tym miejscu.  

Zgłoszenie udziału:

Formularz on-line (on-line application) lub kontakt agencja@targi.brno.pl, nr tel. 34 366 98 88

Statystyki z roku:

2018 (październik)

Liczba zwiedzających:

80 937 osób z 57 krajów, 7 747 zare-jestrowanych zwiedzających z zagra-nicy

Liczba wystawców:

1 651 wystawców z 32 krajów, w tym 858 z zagranicy (52%), największy zagraniczny udział: Niemcy 242 firm, Słowacja 119, Chiny 109, Włochy 80,  Austria 41, Tajwan 28, Szwajcaria 26, Francja 21, Polska 28 (wystawcy i współwystawcy)

Powierzchnia ekspozycyjna:

45 045 m kw.

Pobierz:

Zaproszenie dla wystawców MSV (ang.) 2019 pdf (1,53 MB)
Raport końcowy MSV 2018 (ang.) pdf (3,78 MB)

Przejdź do informacji
o imprezach odbywających się równolegle:

Transport a logistika color smallpng   
Transport a Logistika 07-11-10.2019


Envitech color smallpng 
ENVITECH 07-11.10.2019

iKatalog wystawców 2018

Grupa tematyczna: Przemysł maszynowy, elektrotechnika, obrabiarki, przemysł samochodowy

Nasze usługi:
- rezerwacja powierzchni ekspozycyjnej
- zabudowa targowa, przyłącza mediów, wpis do katalogu
- wsparcie wystawcy podczas imprezy