MSV 2018 Międzynarodowe Targi Maszynowe 

msv2018 smallerjpg
Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV
to wiodące targi przemysłowe w Europie Środkowej. Co roku bierze w nich udział ponad 1600 wystawców80 tysięcy zwiedzających z 59 krajów całego świata. Z zagranicy pocho-dzi około pięćdziesiąt procent wystawców i dziesięć procent zwiedzają-cych. Na targach reprezentowane są wszystkie kluczowe obszary przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego.

Siedemdziesiąt procent gości targowych to osoby decyzyjne mające wpływ na inwestycje, jedna trzecia z nich należy do najwyższej kadry zarządzającej.

Jako jedne z najbardziej znanych targów w Republice Czeskiej, Międzynaro-dowe Targi Maszynowe wzbudzają duże zainteresowanie mediów, przyciągając ponad 400 akredytowanych dziennikarzy. MSV to z pewnością stabilna marka z wieloletnią tradycją. Program towarzyszący targom zapewnia zarówno zwiedzającym, jaki wystawcom dostęp do szerokiej gamy seminariów, warsztatów oraz konferencji.

Więcej na temat imprezy w tekstach: 

"60. Międzynarodowe Targi Maszynowe – nowe technologie i możliwości biznesowe dla przemysłu ery cyfrowej",
"Nowy motyw graficzny na 60-lecie Międzynarodowych Targów Maszyno-wych" 
- "Przed jubileuszowymi Targami MSV pawilony w całości wyprzedane!"

Nazwa:

60. Międzynarodowe Targi Maszynowe (www.bvv.cz/msv/)

Termin:

01–05.10.2018

Miejsce:

Centrum Wystawiennicze w Brnie, ul. Výstaviště 1

Organizator:

Veletrhy Brno a.s. (Targi Brno S.A.)

Nomenklatura imprezy:

Technika górnicza, hutnicza, ceramiczna i szklarska; Materiały i komponenty dla przemysłu maszy-nowego; Napędy, urządzenia hydrau-liczne i pneumatyczne, technika klimatyzacyjna i chłodnicza; Energety-ka i elektrotechnika wysokonatężenio-wa; Elektronika, automatyzacja i tech-nika pomiarowa; Technologie ekologiczne; Badania, rozwój, transfer technologii, usługi finansowe i inne usługi, strefy przemysłowe i rozwój regionalny; Transport, spedycja, opakowania przemysłowe, magazyno-wanie i logistyka, pobierz szczegółową nomenklaturę (ang.) pdf (333,33 KB)

Ranga imprezy:

Nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej

Koszty udziału:  

Przejdź do strony "Jak się zgłosić?"

Zgłoszenie udziału:

Formularz on-line (on-line application) lub kontakt agencja@targi.brno.pl, nr tel. 34 366 98 88

Statystyki z roku:

2017 (październik)

Liczba zwiedzających:

81 836 osób z 60 krajów, 8 369 zare-jestrowanych zwiedzających z zagra-nicy (10,23%)

Liczba wystawców:

1 631 wystawców z 32 krajów, w tym 803 z zagranicy (49,2%), największy zagraniczny udział: Niemcy 247 firm, Słowacja 80, Włochy 74, Indie 73, Chiny 71, Austria 41, Federacja Rosyjska 41, Korea Południowa 27, Polska 29 (wystawcy i współwystawcy)

Powierzchnia ekspozycyjna:

42 900 m kw.

Pobierz:

Zaproszenie dla wystawców MSV 2018 pdf (1,53 MB)
Raport końcowy MSV 2017 (ang.) pdf (3,78 MB)

Przejdź do informacji
o odbywających się równolegle:

IMT 2018 smallerjpg    IMT 01-05.10.2018
FONDEX smallerjpg FOND-EX 01-05.10.2018Welding smallerjpg WELDING 01-05.10.2018PLASTEX smallerjpg PLASTEX 01-05.10.2018   profintech  smallerjpg PROFINTECH 01-05.10.2018

iKatalog wystawców 2018

Grupa tematyczna: Przemysł maszynowy, elektrotechnika, obrabiarki, przemysł samochodowy

 
Nasze usługi:
- rezerwacja powierzchni ekspozycyjnej
- zabudowa targowa, przyłącza mediów, wpis do katalogu
- wsparcie wystawcy podczas imprezy