ENVITECH 2019 Międzynarodowe Targi Ochrony   Środowiska 

100X100__envitech_logopng
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska ENVITECH
to jedno z nie-licznych wydarzeń targowych w Europie Środkowej koncentrujących się  na technologiach, produktach i usługach, które pomagają chronić i przywracać do stanu pierwotnego środowisko naturalne.

Nazwa:

Międzynarodowe Targi Ochony Środowiska (www.bvv.cz/en/envitech/)

Termin:

07–11.10.2019

Miejsce:

Centrum Wystawiennicze w Brnie, ul. Výstaviště 1

Organizator:

Veletrhy Brno a.s. (Targi Brno S.A.)

Nomenklatura imprezy:

Urządzenia wentylacyjne; stacje benzy-nowe; technologie uzdatniania wody pitnej, użytkowej i technologicznej; rezerwuary wody, zbiorniki; technologia dla oczyszczalni ścieków; pompy, dmu-chawy i mieszarki dla gospodarki wodnej; agregaty prądotwórcze dla go-spodarki wodnej; elementy konstruk-cyjne dla gospodarki wodnej; produkty chemiczne do uzdatniania i oczyszcza-nia wody; oczyszczalnie ścieków; sieci kanalizacyjne i kanalizacja; zbiorniki do akumulacji wody; doradztwo w zakresie ochrony czystości wody; przebudowa i modernizacja niespełniających wyma-gań oczyszczalni ścieków; obsługa i naprawa urządzeń w stacjach uzdatnia-nia wody i oczyszczalniach ścieków, technologie mające na celu zmniejsze-nie zużycia wody technologicznej; utylizacja i wykorzystanie odpadów; ochrona gleby i krajobrazu; technologie ekologiczne dla przemysłu; usuwanie starych obciążeń środowiskowych i skutków katastrof ekologicznych; zmniejszanie poziomu hałasu; technolo-gia pomiarowa i kontrolna do kontroli środowiska; maszyny do czyszczenia przemysłowego i mycia; literatura, usługi, badania, organizacje ochrony środowiska; gospodarka o obiegu zamkniętym; pobierz szczegółową nomenklaturę (ang.) pdf (100 KB)

Ranga imprezy:

Najważniejsza impreza branżowa
w Republice Czeskiej

Koszty udziału:  

Przejdź do strony „Jak się zgłosić?”
Dotacja na udział w targach w ramach Programu GO TO BRAND, prezentacja pdf (661 KB) w tym miejscu.  

Zgłoszenie udziału:

Formularz on-line (on-line application) lub kontakt agencja@targi.brno.pl, nr tel. 34 366 98 88

Statystyki z roku:

2017 (październik)

Liczba zwiedzających:

2.004 zarejestrowanych gości targowych deklarujących zainteresowanie nomenklaturą Targów ENVITECH w ramach MSV 2017

Liczba wystawców:

41 wystawców z 8 krajów ( Austria, Republika Czeska, Wielka Brytania, Węgry, Indie, Niemcy, Holandia, Słowacja), 54% z zagranicy.

Powierzchnia ekspozycyjna:


Pobierz:

Zaproszenie dla wystawców MSV (ang.) 2019 pdf (1,53 MB)
Raport końcowy MSV 2017 (ang.) pdf (3,78 MB)

Przejdź do informacji
o imprezach odbywających się równolegle:

MSV2019 color smallpng   
Międzynarodowe Targi Maszynowe
07-11-10.2019


Transport a logistika color smallpng   
Transport a Logistika 07-11-10.2019

iKatalog wystawców 2017

Grupa tematyczna: Budownictwo, ekologia, infrastruktura komunalna

 
Nasze usługi:
- rezerwacja powierzchni ekspozycyjnej
- zabudowa targowa, przyłącza mediów, wpis do katalogu
- wsparcie wystawcy podczas imprezy