ANIMAL TECH 2019 Międzynarodowe Targi Produkcji   Zwierzęcej 

100X100__animal-tech_logopng 
Międzynarodowe Targi Produkcji Zwierzęcej ANIMAL TECH 
odbędą się w 2019 roku wspólnie z Narodową Wystawą Zwierząt Hodowlanych i Krajową Wystawą Myślistwa. Grupa tych imprez powstała we współpracy z partnerami i współorganizatorami - stowarzyszeniami branżowymi, administracją pań-stwową, samorządem lokalnym i szkołami zawodowymi. ANIMAL TECH jest także odpowiedzią na  zapotrzebowanie ze strony firm z branży maszyn i technologii do produkcji zwierzęcej.

Od 2019 r. z Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej TECHAGRO zosta-ną wydzielone technologie hodowli zwierząt. Targi ANIMAL TECH będą się odbywały od niedzieli do środy. Taki układ przyczyni się do większej specjalizacji imprezy i umożliwi organizację konkursów zwierząt hodowlanych w dni robocze.

Głównymi tematami targów są: hodowla, genetyka, medycyna weterynaryjna, technologie produkcji zwierzęcej i  technika rolnicza. Targi przeznaczone są przede wszystkim dla profesjonalistów - hodowców, zootechników, rolników i weterynarzy. 

Nazwa:

Międzynarodowe Targi Produkcji Zwierzęcej (https://www.bvv.cz/animal-tech/)

Termin:

12–15.05.2019

Miejsce:

Centrum Wystawiennicze w Brnie, ul. Výstaviště 1

Organizator:

Veletrhy Brno a.s. (Targi Brno S.A.)

Nomenklatura imprezy:

Bydło; trzoda chlewna; owce i kozy; konie; małe zwierzęta domowe; strusie; pszczoły; inne zwierzęta hodowlane i łowne; maszyny i urządzenia do przygo-towywania pasz; maszyny i sprzęt do hodowli zwierząt; sprzęt dla jeźdźców
i  hodowców koni; pasza, dietetyka; genetyka, sprzęt weterynaryjny i medy-czny; przyrządy i wyposażenie do higie-ny zwierząt i urządzeń sanitarnych; ciągniki; mała mechanizacja rolnicza; maszyny do transportu i przeładunku zwierząt; budynki rolnicze; wyposażenie do transportu i przeładunku zwierząt; przetwarzanie pozostałości biomasy
z hodowli zwierząt; usługi.  Pobierz szczegółową nomenklaturę (ang.) pdf (121,73 KB)

Ranga imprezy:

Najważniejsza impreza branżowa
w Republice Czeskiej

Koszty udziału:  

Przejdź do strony "Jak się zgłosić?"

Zgłoszenie udziału:

Formularz on-line (on-line application) lub kontakt agencja@targi.brno.pl,
nr tel. 34 366 98 88

Statystyki z roku:

2017 (maj)

Liczba zwiedzających:

37 447 z 33 krajów, między innymi
z Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Iraku, Włoch, Holandii, Polski, Arabii Saudyjskiej i Słowacji

Liczba wystawców:

188 z 9 krajów - Belgia, Republika Czeska, Włochy, Węgry, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja i Hiszpania

Powierzchnia ekspozycyjna:

komercyjna 6 282 m kw.,
wystawa zwierząt 17 450 m kw.,
łącznie 23 732 m kw.

Pobierz:

Zaproszenie dla wystawców ANIMAL TECH 2019 (ang.) 2019 pdf (515 KB)
Raport końcowy ANIMAL TECH 2017 (ang.) pdf (1,91 MB)

Przejdź do informacji
o imprezach odbywających się równolegle:

100X100__nvhz_logopng   
Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 12-15.05.2019


100X100__vystava-myslivosti_logopng 
Krajowa Wystawa Myślistwa
12-15.05.2019

iKatalog wystawców 2017

Grupa tematyczna: Rolnictwo i Leśnictwo

 
Nasze usługi:
- rezerwacja powierzchni ekspozycyjnej
- zabudowa targowa, przyłącza mediów, wpis do katalogu
- wsparcie wystawcy podczas imprezy