Przemysł obiera kurs na gospodarkę cyrkulacyjną

Przemysł obiera kurs na gospodarkę cyrkulacyjną

Śmieci jako rezerwuar. Przemysł obiera kurs na gospodarkę cyrkulacyjną, targi ochrony środowiska ENVITECH i targi maszynowe MSV zaprezentują nowe trendy oraz możliwości.

Ochrona podstawowych zasobów, konsekwentny recykling odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie, nacisk na jakość usług oraz przedłużenie żywotności dzięki naprawom. Gospodarka cyrkulacyjna będzie w przyszłości ekonomiczną i ekologiczną koniecznością i już dziś należy do priorytetów zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Targi ENVITECH 2019 zaprezentują tę zasadę i związane z nią możliwości biznesowe dla czeskiego przemysłu.

Od 7 do 11 października odbędą się w Brnie 61. Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV, a równolegle do nich będzie miała miejsce 3. edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska ENVITECH. Nowością i tematem przewodnim podczas Targów ENVITECH będzie gospodarka cyrkulacyjna lub obiegowa – trend, który jest podstawą zrównoważonego przemysłu, otwierający firmom nowe możliwości. Komisja Europejska szacuje, że dzięki gospodarce obiegowej do 2030 powstaną w Unii Europejskiej 2 miliony nowych miejsc pracy. Przyjęcie zasady gospodarki obiegowej do roku 2030 ma wygenerować w Europie oszczędności rzędu 1,8 biliona euro oraz przychody w wysokości 600 miliardów euro. Firmy, które zaczną myśleć zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej jeszcze zanim usankcjonuje je prawo, wyprzedzą konkurencję.

Zamiast liniowego wzrostu – gospodarność

Przejście od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym jest według specjalistów niezbędne, ponieważ jest to jedyny sposób rozwiązania ogromnego wzrostu konsumpcji. Już w roku 2009 światowy poziom zapotrzebowania na towary osiągnął pułap 1,5 razy większy od możliwości, które jest w stanie zapewnić planeta i odnowić w zrównoważonym tempie. W szczególności Europa importuje teraz osiem razy więcej surowców, niż ich eksportuje, co przy zwiększeniu globalnej niestabilności zagraża jej samowystarczalności i bezpieczeństwu. Pewne jest to, że złóż naturalnych będzie ubywać, ich cena wzrośnie, a do tego ich wykorzystanie będzie obciążone większym podatkiem. Dlatego dla firm korzystniejsze jest wcześniejsze przygotowanie się do tej sytuacji, aby zacząć postrzegać odpady jako zasoby oraz wprowadzić oszczędne technologie wraz z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Nowe technologie i specjalistyczne porady

Jak odpowiedzialnie zarządzać zasobami, to właśnie chcą pokazać Targi ENVITECH. Sektor gospodarki o obiegu zamkniętym zaprezentuje nowe technologie w dziedzinie sortowania odpadów oraz ich ponownego wykorzystania. Do nowych tematów należy również recyrkulacja, recykling wód, samowystarczalne systemy energetyczne dla gospodarstw domowych czy systemy regeneracyjne lub naprawcze. W gospodarce obiegowej nie chodzi bowiem jedynie o gospodarowanie odpadami, ale o kompleksowy ekonomiczny oraz handlowy model, który powraca do tradycyjnej oszczędności oraz gospodarności. Masową produkcję tanich towarów z krótką datą przydatności ma zastąpić nacisk na jakość i produkty trwałe oraz koniec sztucznego skracania ich żywotności. Ekoprojekt produktów przewiduje ich naprawę, trendem jest również wynajmowanie lub dzielenie się towarami zamiast ich zakup.

Aby pomyślnie przejść do bardziej ekologicznej gospodarki, firmy muszą optymalizować procesy produkcyjne oraz w nie inwestować. Mogą do tego wykorzystać pomoc publiczną. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej ma programy ukierunkowane na wsparcie innowacyjnych technologii pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania surowców wtórnych. Również o tym będą szczegółowo informować Targi ENVITECH oraz program im towarzyszący. Udział zapowiedział w nim między innymi Instytut Gospodarki Cyrkulacyjnej oraz Czeskie Stowarzyszenie Gospodarki Cyrkulacyjnej.